Godin Durga is de moeder van het universum en wordt verondersteld de kracht achter het werk van de schepping, behoud en vernietiging van de wereld te zijn. Sinds mensenheugenis is zij aanbeden als de opperste macht van het Opperwezen en is in vele geschriften genoemd – Yajur Veda, Vajasaneyi Samhita en Taittareya Brahman.

De betekenis van Durga

Het woord Durga; in het Sanskriet betekent een fort, of een plaats die moeilijk te voet te belopen is. Een andere betekenis van Durga is Durgatinashini, wat letterlijk vertaalt  betekent ‘’degene die lijden elimineert’’. Hindoes geloven dat de godin Durga haar volgelingen beschermt tegen het kwaad van de wereld en tegelijkertijd hun ellende verwijdert.

De betekenis van ‘Ma’ is ‘moeder’.

De vele vormen van Durga

Er zijn vele incarnaties van Durga: Kali, Bhagvati, Bhavani, Ambika, Lalita, Gauri, Kandalini, Java, Rajeswari, et al. Durga is geïncarneerd als de verenigde kracht van alle goddelijke wezens, die haar de vereiste fysische eigenschappen en wapens aanboden om de demon Mahishasu te doden. Haar negen oorspronkelijke namen zijn Skondamata, Kusumanda, Shailaputri, Kaalratri, Brahmacharini, Maha Gauri, Katyayani, Chandraghanta and Siddhidatri.

Durga’s vele armen

Durga wordt afgebeeld met acht of tien handen. Deze vertegenwoordigen acht kwadranten of tien richtingen in het hindoeïsme. Dit suggereert dat ze de gelovigen uit alle richtingen beschermt.

Durga Drie Ogen

Zoals Shiva, wordt Moeder Durga ook wel aangeduid als ‘’Triyambake’’ wat betekent de drie-ogige Godin. Het linker oog vertegenwoordigt het verlangen (de maan), het rechter oog vertegenwoordigt actie (de zon), en de centrale oog kennis (vuur).

Durga Vehicle – de Leeuw

De leeuw staat voor kracht, wil en vastberadenheid. Het kunnen rijden van de leeuw staat symbool voor haar meesterschap over al deze kwaliteiten. Dit suggereert de liefhebber dat men over al deze kwaliteiten moet beschikken om de demon van het ego te overwinnen.

Durga’s vele wapens

  • De schelp in Durga hand symboliseert de Pranava of het mystieke woord ‘’Om’’, wat aangeeft dat zij zich vast houdt aan God in de vorm van geluid.
  • De boog en pijlen geven energie. Door zowel de boog en pijlen in één hand vast te houden, toont Moeder Durga haar controle over beide aspecten van energie – potentiële en kinetische.
  • De bliksem betekent stevigheid. De toegewijde aan Durga moet stevig als de bliksem in zijn/haar overtuigingen zijn. Net zoals de bliksem alles wat het raakt kan breken, zonder zelf te breken, moet de toegewijde elke uitdaging aangaan, zonder zijn/haar zelfvertrouwen te verliezen.
  • De lotus in Durga’s hand bloeit niet volledig. Dit symboliseert de zekerheid van succes, maar niet finaliteit. De lotus heet in het Sanskriet ‘’Pankaja’’ wat betekent geboren uit modder. Zo staat een lotus voor de voortdurende evolutie van de spirituele kwaliteit van toegewijden te midden van de wereldse modder van lust en hebzucht.
  • De ‘’Sudarshan-Chakra’’ of mooie discus, die draait rond de wijsvinger van de Godin, zonder dat ze deze aanraakt, betekent dat de hele wereld ondergeschikt is aan de wil van Durga. Ze gebruikt dit onfeilbare ‘’wapen’’ om het kwaad te vernietigen en de productie van een gunstig klimaat voor de groei van de gerechtigheid te realiseren.
  • Het zwaard dat Durga in een van haar handen houdt symboliseert een kennis die de scherpte van het zwaard heeft. Kennis die vrij is van alle twijfels wordt gesymboliseerd door de glans van het zwaard.
  • Durga’s drietand of ‘’trishul’’ is een symbool van drie kwaliteiten – Satwa (inactiviteit), Rajas (activiteit) en Tamas (non-activiteit) – en elimineert alle drie soorten ellende – fysiek, mentaal en spiritueel.

Devi Durga staat op een leeuw in een onverschrokken houding van ‘’Abhay Mudra’’ wat betekent vrij te zijn van angst. De boodschap van de universele moeder: Door al je daden en plichten aan Durga te wijden, zul je bevrijd worden van alle angsten.