Mijn naam is Désirée Durga Ma

De naam Désirée kreeg ik bij mijn geboorte, de naam Durga Ma in 2013 in de Sivananda Ashram waar ik mijn yoga-docenten opleiding voltooide.

Het heeft even geduurd voor ik ook deze naam met trots ging dragen. Inmiddels voel ik me ermee vertrouwd en put ik er kracht uit. Hier vertel ik meer over Durga.

Mijn leven was er één van pieken en veel dalen. Ik denk dat de yoga opleiding de eerste stap naar een échte omslag was. Na meer dan 20 jaren zoeken in allerlei therapieën, opleidingen en cursussen. Een omslag van óverleven naar léven.

Van een zoektocht naar een vindtocht, een reis door de vele werelden die op aarde te vinden zijn. Wat zijn ze mooi als je ze zonder schroom durft te bekijken!

Inmiddels weet ik dat ik niet alleen maar ‘raar’ ben, ik ben ‘gewoon’ een ambiverte HSP-er die ontwaakt uit de wereld van aangeleerd en algemeen aanvaard gedrag. Ik ben een gevoelig mens. Iemand die soms heel makkelijk opent naar de rest van de wereld, maar vaak ook graag naar binnen kijkt om daar rust te vinden. Iemand die begaan is met het welzijn van alles wat leeft op Moeder Aarde en daar zorgvuldig mee om wil gaan. Iemand die zoekende is naar een leven van acceptatie.

Want, zo geloof ik, wanneer je voldoende eigenwaarde ontwikkelt én de verantwoording neemt voor jouw leven en jouw éigen waarheid, is het zoveel makkelijker om zonder oordeel te accepteren wat er op je pad komt. En in alle uitdagingen een kans tot groei te zien. En zo het leven als één groot feest te kunnen zien.

Als ik terug kijk, dan zie ik dat álles in mijn leven me wel iets goeds gebracht heeft en verder geholpen heeft op mijn reis. Dat maakt me dankbaar. Ik ben blij met alle ervaringen en mogelijkheden die het leven mij geboden heeft en biedt.

Ik ben dankbaar dat ik zoveel liefde in me mag dragen, en ben er van overtuigd dat we dat allemaal doen. Mijn wens is dat iedereen, man en vrouw, weer terug mag keren naar de oorspronkelijkheid van het eigen zijn. Dat we allemaal leren te léven, vólóp te leven, vanuit eigen impulsen. Dat we leven vanuit liefde en dat we de angst die op zoveel vlakken in ons gecreëerd is weer ver achter ons mogen laten.

Wat zou de wereld mooi zijn, als we het goeds in elk ander en in onszelf kunnen zien. Zoals Marianne Williamson al zei:

”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Dat hoop ik te stimuleren met het aanbod wat je op deze website kunt vinden. Als je het interessant vind om te weten wat er zoal aan bijgedragen heeft om me te vormen zoals ik nu ben, dan vind je hier een lijstje. Als je me wil leren kennen zoals ik nu ben, neem dan contact met me op!

Welkom!